ESCOLA

EBM LA CABANYETA

L'Escola Bressol Municipal La Cabanyeta, situada al carrer Vint-i-sis del municipi de les Cabanyes, està arrelada a les tradicions i a la cultura d’aquest municipi. Acull a nens i nenes des de les 16 setmanes fins als 3 anys. Està centrada en la individualitat i en la globalitat de el/la nen/a com a persona i això significa que es té en compte el desenvolupament integral dels sentits, dels moviments, del llenguatge, del pensament, de l’autonomia personal, de la sociabilitat i de la personalitat de cada nen/a.